SORIN ŢIGĂREANU

Lect.univ. drd. Sorin Ţigăreanu

Născut în 1954 la Cluj

Lector universitar la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – linia germană, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Specializat in pedagogie Waldorf la Şcoala Superioară de Pedagogie din Stuttgart, Germania şi Seminarul Waldorf din Bucureşti.

Între 1991-2006, Lector la Centrul pentru pedagogie Waldorf în România, Bucureşti şi Colegiul Universitar de Institutori Waldorf Bucureşti.

Conducătorul Seminarului pentru pedagogia Waldorf preşcolară din Cluj.

Reprezentantul României în Consiliul Asociaţiei internaţionale pentru educaţia Steiner / Waldorf a copilului mic (IASWECE).

Traducător, editor şi publicist – literatură Waldorf, antroposofică, literaturi germanice, istoria religiilor, mitologie şi antropologie, studii culturale.