KERESZTY ZSUZSA

Kereszty Zsuzsa

Family Name:

Kereszty (Vojnits Imréné)

First Name:

Susan

Place, date of birth:

Budapest, 27.10.1937.

Address:

Tel.:

Fax:

E-mail:

1012.Budapest, Logodi Street 28.

36-13753 461

voke@freemail.c3.hu

Education:

Teacher and psychologist

Institution:

Eötvös Lóránd University, Budapest

Date:

1961.

Institution:

Date:

Language skills: (1 to 5: 1 lowest - 5 fluent)

Language.

Speaking

Writing

Reading

English

3

4

5

Present position:

Retired associated professor at the Eötvös Lóránd University (Elementary Teacher Training Faculty)

Consultant at different learning methods

Expert at different national and international projects

Years with the firm:

25 years (Budapest Teacher Training School)

Professional experience record:

Date:

1960-62

Location:

Cinkota

Company:

Secondary School and Home for Children in Care

Position:

Teacher

Description:

My subjects were: Psychology and Hungarian Grammar and Literature

Date:

1962-64

Location:

Budapest

Company:

National Institute for Child-psychology

Position:

Psychologist

Description:

I was a therapist for children with behaviour problems

Date 1964-1972

Location: Budapest

Company: Arany János Elementary and Secondary School:

Description: I was a Hungarian language teacher and teacher at the day nursery

Date: 1972-1984

Location: Budapest

Company: Budapest Institute for Education

Position: supervisor and head of the Day Nursery Department

Description: Our team had developed extra – curriculum for day nurseries

Membership in professional organizations

Secretary and chair of Department for Day Nurseries of Hungarian Association for Teachers

Secretary of Educational Psychology Department of Hungarian Association for Psychologists

Chair of Carl Rogers Personcenterd Foundation

Expert of the Hungarian Waldorf Association

Others (i.e. computer literacy)

Co-author: Curriculum for Elementary Schools (Hungarian Curriculum Bank), 1966. (Az Iskolafejlesztési Alapítvány tanterve az általános iskolák 1-6. Évfolyama számára OKI, Tantervbank,1996

Main publications

Author:

Way of Introduction to the Education of Day Nursery (Bevezetés az egésznapos nevelésbe), Budapest, 1984.

Preparing for Inclusive Education in the Teacher Training, , 1996 (Felkészítés a sérültek és épek együttnevelésére a pedagógusképzésben), 2009)

Standpoints for multicultural education especially for gipsy children (Szempontok a multikulturális neveléshez, különös tekintettel a romákra) , Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.

Editor/co-author:

Csenyéte-anthology, Budapest,1998

Studies of Social Standing and Culture of Gipsies, (Tanulmányok a cigányok társadalmi helyzete és kultúrája köréből) Budapest, 1988

Book on Differentiation, Educatio, 2008.