Descriere proiect

Simpozionului Internaţional Educaţie pentru Libertate, prin natura, sa se doreşte a fi o sesiune de comunicări ştiinţifice dinamică, centrată pe tema educaţiei, în general, şi a aspectelor inedite şi inovatoare în educaţie, în mod special.

Cei trei invitaţi, cu un bogat palmares pedagogic şi de cercetare ştiinţifică în domeniile de competenţă, susţin câte o conferinţă de două ore fiecare.

Cele 6 ore ale simpozionului dedicate conferinţelor sunt urmate de discuţii libere şi proiecţii video.

*

Proiectul se adresează:

educatorilor care doresc să se specializeze în pedagogia Waldorf;

cadrelor didactice care doresc să se perfecţioneze profesional;

studenţilor înscrişi la specializări care vizează formarea formatorilor;

părinţilor care doresc să-şi înscrie copii în linia de învăţământ Waldorf;

tuturor persoanelor care lucrează asupra dezvoltării personale;

Cuvinte cheie

  • dezvoltare personală
  • educaţie pentru libertate
  • valoare spirituală umană

Program

10:00 – 11:50 Conf.univ. Dr. Carmen Vasile

(Universitatea din Oradea)

Comunicarea, Metacomunicarea, limbajele subtile ale corpului şi vocii.

Comunicarea – transmiterea informaţiei la nivel mental în formule lexicale

Metacomunicarea – transmiterea informaţiei subtile, emoţionale, la nivel afectiv

O informaţie obiectivă este percepută în mod subiectiv prin modul în care este exprimată.

Corpul:

Limbajele statice ale corpului: atitudinea

Limbajele dinamice ale corpului:

- mimica

- gestul

- mişcarea

Caracteristicile limbajelor vizuale:

- direcţia

- viteza

- amplitudinea

Vocea:

- melodia

- tempo-ul (viteza de vorbire)

- accentele

*

12:00 – 13:50 Lect.univ. drd. Sorin Ţigăreanu

(UBB – Cluj)

Nivelele discursului. O incursiune în abordarea transdiscipliară

Obiect, imagine, cunoaştere.

CE şi CUM din viaţă este adus în discursul didactic?

Forme ale experienţei didactice

Obiect:

- nivelul structural: percepţie şi structură

- nivelul iconografic: semnificaţie, sens, simbol

- nivelul iconologic: fundalul cultural, psihologic (mentalităţii)

Subiect:

- observaţie calificată

- studiu

- contemplare

*

14:00 – 15:50 Prof. Kereszty Zsuzsa

(Budapesta)

Învăţarea prin cooperare

- De ce este nevoie de învăţarea prin cooperare?

- Funcţionarea creierului şi interacţiunile în grup

- Conceptele fundamentale ale învăţării prin cooperare

- Funcţiunile structurilor

- Construirea grupei

- Abilităţi sociale

- Motivare fără competiţie

- Stilul direţionării

- Raportul dintre valorizare şi învăţare socială

CARMEN VASILE

Conf.univ. Dr. Carmen Vasile

(n. 1971), cântăreaţă, regizoare şi profesoară, a absolvit Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj în 1995, masteratul la aceeaşi instituţie în 1996, Doctor în muzică începând din 2004 tema Opera monodramă – dramă a identităţii, conducător de doctorat Prof.univ. Dr. Eduard Terényi. Predă Operă, Arta actorului, Mişcare scenică, Istoria doctrinelor regizorale, Metacomunicarea la Universitatea din Oradea din 1995.

Activitatea solistică s-a concentrat în jurul repertoriului contemporan, în mod special a monooperei, gen prefigurat de compozitorul Ede Terényi, în spectacolele: Zile şi nopţi nomade, Hortus deliciarum, Amor sanctus, Flori japoneze, Kalevala, MephistoFaust, Noul Adam, La Divina Commedia, Les fêtes d’Ulysse, Poveste despre Micul Prinţ. A regizat şi realizat roluri muzicale în spectacolele L’Orfeo de Monteverdi, Dido and Aeneas de Purcell, Orfeo ed Euridice de Gluck, L’infedelta delusa de Haydn, Nunta lui Figaro, Don Giovanni, Bastien şi Bastiena de Mozart, Carmen de Bizet, Samson şi Dalila de Saint Saens, Isteaţa de Carl Orff, Erwartung de Schoenberg, Vocea umană de Poulenc.

Cercetarea spectacolului monodramatic, ca ramură a teatrului experimental s-a concretizat în două filme de scurt metraj şi numeroase spectacole în spaţiu neconvenţional de joc: Dialog în 2+1, Dincolo de noi şi de faţa lucrurilor, Psihodrama 1, Micul prinţ, Templul lui Nichita, Dilema, L’autre monde, Om-eikon, Chip de vis – chip de nisip. Activitatea curaţională se concretizează în organizarea a peste 150 de spectacole şi concerte precum şi înfiinţarea şi coordonarea Stagiunii de Concerte a Facultăţii de Muzică Oradea în perioada 2003 – 2005. Spectacolele şi concertele realizate au fost prezentate în: Aiud, Barcelona, Bucureşti, Budapesta, Craiova, Cluj, Debrecen, Dresda, Harbin, Nyírbátor, Oradea, Paris, Satu-Mare, Stuttgart, Timişoara, Turda etc. Este autoare a peste 40 de eseuri şi a patru cărţi: Erwartung de Arnold Schoenberg – prefigurarea unui nou gen al teatrului muzical, Editura Universităţii din Oradea, 2004; La voix humaine de Francis Poulenc – drama însingurării, Editura Universităţii din Oradea, 2004; Caiet de practică pedagogică pentru specializarea Artele spectacolului – Actorie, Editura Universităţii din Oradea, 2005; Caiet de practică pedagogică pentru specializarea Interpretare muzicală – Canto, Editura Universităţii din Oradea, 2006.

SORIN ŢIGĂREANU

Lect.univ. drd. Sorin Ţigăreanu

Născut în 1954 la Cluj

Lector universitar la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – linia germană, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Specializat in pedagogie Waldorf la Şcoala Superioară de Pedagogie din Stuttgart, Germania şi Seminarul Waldorf din Bucureşti.

Între 1991-2006, Lector la Centrul pentru pedagogie Waldorf în România, Bucureşti şi Colegiul Universitar de Institutori Waldorf Bucureşti.

Conducătorul Seminarului pentru pedagogia Waldorf preşcolară din Cluj.

Reprezentantul României în Consiliul Asociaţiei internaţionale pentru educaţia Steiner / Waldorf a copilului mic (IASWECE).

Traducător, editor şi publicist – literatură Waldorf, antroposofică, literaturi germanice, istoria religiilor, mitologie şi antropologie, studii culturale.

KERESZTY ZSUZSA

Kereszty Zsuzsa

Family Name:

Kereszty (Vojnits Imréné)

First Name:

Susan

Place, date of birth:

Budapest, 27.10.1937.

Address:

Tel.:

Fax:

E-mail:

1012.Budapest, Logodi Street 28.

36-13753 461

voke@freemail.c3.hu

Education:

Teacher and psychologist

Institution:

Eötvös Lóránd University, Budapest

Date:

1961.

Institution:

Date:

Language skills: (1 to 5: 1 lowest - 5 fluent)

Language.

Speaking

Writing

Reading

English

3

4

5

Present position:

Retired associated professor at the Eötvös Lóránd University (Elementary Teacher Training Faculty)

Consultant at different learning methods

Expert at different national and international projects

Years with the firm:

25 years (Budapest Teacher Training School)

Professional experience record:

Date:

1960-62

Location:

Cinkota

Company:

Secondary School and Home for Children in Care

Position:

Teacher

Description:

My subjects were: Psychology and Hungarian Grammar and Literature

Date:

1962-64

Location:

Budapest

Company:

National Institute for Child-psychology

Position:

Psychologist

Description:

I was a therapist for children with behaviour problems

Date 1964-1972

Location: Budapest

Company: Arany János Elementary and Secondary School:

Description: I was a Hungarian language teacher and teacher at the day nursery

Date: 1972-1984

Location: Budapest

Company: Budapest Institute for Education

Position: supervisor and head of the Day Nursery Department

Description: Our team had developed extra – curriculum for day nurseries

Membership in professional organizations

Secretary and chair of Department for Day Nurseries of Hungarian Association for Teachers

Secretary of Educational Psychology Department of Hungarian Association for Psychologists

Chair of Carl Rogers Personcenterd Foundation

Expert of the Hungarian Waldorf Association

Others (i.e. computer literacy)

Co-author: Curriculum for Elementary Schools (Hungarian Curriculum Bank), 1966. (Az Iskolafejlesztési Alapítvány tanterve az általános iskolák 1-6. Évfolyama számára OKI, Tantervbank,1996

Main publications

Author:

Way of Introduction to the Education of Day Nursery (Bevezetés az egésznapos nevelésbe), Budapest, 1984.

Preparing for Inclusive Education in the Teacher Training, , 1996 (Felkészítés a sérültek és épek együttnevelésére a pedagógusképzésben), 2009)

Standpoints for multicultural education especially for gipsy children (Szempontok a multikulturális neveléshez, különös tekintettel a romákra) , Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.

Editor/co-author:

Csenyéte-anthology, Budapest,1998

Studies of Social Standing and Culture of Gipsies, (Tanulmányok a cigányok társadalmi helyzete és kultúrája köréből) Budapest, 1988

Book on Differentiation, Educatio, 2008.